Vedfabriken

I ca 15 år har vedfabriken i Hellesby levererat ved. Sommaren 2018 tog vi –  Johan, Virginia med barnen Adelaida och Wilhelm – över fabriken efter Johan Lindqvist som startat och byggt upp verksamheten.

Tack vare torkhuset på 300 kvm skyddas veden från väder och vind och torkar snabbt.

Med vår lastbil försedd med bakgavellyft levererar vi ved över hela fasta Åland, ända fram till våra kunders garage, terass eller vedförråd.